Stopt roest meteen! Arrête la rouille !

privacy

Natun bvba, gevestigd aan Kasteelstraat 5 te 3360 BIERBEEK,
BELGIE,  is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.oldtimershop.be Kasteelstraat 5 3360 BIERBEEK +32 16 46
09 21

Persoonsgegevens
die wij verwerken

Natun bvba verwerkt geen persoonsgegevens .Ook gebruiken we
geen social media plugins.

Bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@oldtimershop.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en
op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natun bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

- Het afhandelen van uw bestelling

Geautomatiseerde
besluitvorming

Natun bvba neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Natun bvba) tussen zit.

Hoe lang we
persoonsgegevens bewaren

Natun bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van
persoonsgegevens met derden

Natun bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of
vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natun bvba gebruikt geen cookies of vergelijkbare
technieken.

Gegevens inzien,
aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Natun bvba en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@oldtimershop.be. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Natun bvba wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder

Hoe wij
persoonsgegevens beveiligen

Natun bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oldtimershop.be


© 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode E-shop